Tìm   
 Danh mục Đóng


  

 Giới thiệu Đóng


  

 Hỗ trợ trực tuyến Đóng


  

Lượt truy cập
 Details Đóng


  

Sản phẩm

Cảm biến từ IS-08 series (Đường kính 8mm)
Mã số: 39
Giá:
Liên hệ
SX: Datalogic
Kích thước nhỏ, khoảng cách phát hiện 1.5-3mm, ngõ ra NPN/PNP

- Đường kính 8mm.

- Khoảng cách phát hiện: 1.5-3mm

- Tần số phản hổi từ 0.5 đến 1KHz.

- Ngõ ra: NPN/PNP.

- Kết nối: 2 m cable (3 x 0.14 mm2) Shield chống nhiểu, chuẩn M8/M12.

- Chuẩn bảo vệ: IP67, vật liệu làm bằng thép không ghỉ.

Download tài liệu kỹ thuật

PH ORDER NO. MODEL
IND  PRODTIS M8 95B061121 IS-08-A1-03
IND  PRODTIS M8 95B061141 IS-08-A1-S1
IND  PRODTIS M8 95B061131 IS-08-A1-S2
IND  PRODTIS M8 95B066740 IS-08-A20-03
IND  PRODTIS M8 95B066760 IS-08-A20-03
IND  PRODTIS M8 95B061151 IS-08-A2-03
IND  PRODTIS M8 95B066780 IS-08-A20-S1
IND  PRODTIS M8 95B061171 IS-08-A2-S1
IND  PRODTIS M8 95B061161 IS-08-A2-S2
IND  PRODTIS M8 95B061061 IS-08-A3-03
IND  PRODTIS M8 95B061081 IS-08-A3-S1
IND  PRODTIS M8 95B061071 IS-08-A3-S2
IND  PRODTIS M8 95B061091 IS-08-A4-03
IND  PRODTIS M8 95B061111 IS-08-A4-S1
IND  PRODTIS M8 95B061101 IS-08-A4-S2
IND  PRODTIS M8 95B061921 IS-08-B1-03
IND  PRODTIS M8 95B066860 IS-08-B1-S1
IND  PRODTIS M8 95B066590 IS-08-B1-S2
IND  PRODTIS M8 95B061951 IS-08-B2-03
IND  PRODTIS M8 95B066890 IS-08-B2-S1
IND  PRODTIS M8 95B066620 IS-08-B2-S2
IND  PRODTIS M8 95B061861 IS-08-B3-03
IND  PRODTIS M8 95B066810 IS-08-B3-S1
IND  PRODTIS M8 95B066530 IS-08-B3-S2
IND  PRODTIS M8 95B061891 IS-08-B4-03
IND  PRODTIS M8 95B066830 IS-08-B4-S1
IND  PRODTIS M8 95B066560 IS-08-B4-S2
IND  PRODTIS M8 95B061521 IS-08-C1-03
IND  PRODTIS M8 95B061541 IS-08-C1-S1
IND  PRODTIS M8 95B061531 IS-08-C1-S2
IND  PRODTIS M8 95B066750 IS-08-C20-03
IND  PRODTIS M8 95B061551 IS-08-C2-03
IND  PRODTIS M8 95B066790 IS-08-C20-S1
IND  PRODTIS M8 95B066770 IS-08-C20-S2
IND  PRODTIS M8 95B061571 IS-08-C2-S1
IND  PRODTIS M8 95B061561 IS-08-C2-S2
IND  PRODTIS M8 95B066410 IS-08-C3-03
IND  PRODTIS M8 95B061481 IS-08-C3-S1
IND  PRODTIS M8 95B061471 IS-08-C3-S2
IND  PRODTIS M8 95B066450 IS-08-C4-03
IND  PRODTIS M8 95B061511 IS-08-C4-S1
IND  PRODTIS M8 95B061501 IS-08-C4-S2
IND  PRODTIS M8 95B062321 IS-08-D1-03
IND  PRODTIS M8 95B066970 IS-08-D1-S1
IND  PRODTIS M8 95B066700 IS-08-D1-S2
IND  PRODTIS M8 95B062351 IS-08-D2-03
IND  PRODTIS M8 95B067000 IS-08-D2-S1
IND  PRODTIS M8 95B066720 IS-08-D2-S2
IND  PRODTIS M8 95B066430 IS-08-D3-03
IND  PRODTIS M8 95B066920 IS-08-D3-S1
IND  PRODTIS M8 95B066650 IS-08-D3-S2
IND  PRODTIS M8 95B062291 IS-08-D4-03
IND  PRODTIS M8 95B066940 IS-08-D4-S1
IND  PRODTIS M8 95B066670 IS-08-D4-S2
IND  PRODTIS M8 95B066370 IS-08-G1-03
IND  PRODTIS M8 95B066850 IS-08-G1-S1
IND  PRODTIS M8 95B066580 IS-08-G1-S2
IND  PRODTIS M8 95B066390 IS-08-G2-03
IND  PRODTIS M8 95B066880 IS-08-G2-S1
IND  PRODTIS M8 95B066610 IS-08-G2-S2
IND  PRODTIS M8 95B066330 IS-08-G3-03
IND  PRODTIS M8 95B066800 IS-08-G3-S1
IND  PRODTIS M8 95B066520 IS-08-G3-S2
IND  PRODTIS M8 95B066350 IS-08-G4-03
IND  PRODTIS M8 95B063131 IS-08-G4-S1
IND  PRODTIS M8 95B066550 IS-08-G4-S2
IND  PRODTIS M8 95B066480 IS-08-H1-03
IND  PRODTIS M8 95B066960 IS-08-H1-S1
IND  PRODTIS M8 95B066690 IS-08-H1-S2
IND  PRODTIS M8 95B066500 IS-08-H2-03
IND  PRODTIS M8 95B066990 IS-08-H2-S1
IND  PRODTIS M8 95B063301 IS-08-H2-S2
IND  PRODTIS M8 95B066420 IS-08-H3-03
IND  PRODTIS M8 95B066910 IS-08-H3-S1
IND  PRODTIS M8 95B066640 IS-08-H3-S2
IND  PRODTIS M8 95B066460 IS-08-H4-03
IND  PRODTIS M8 95B063251 IS-08-H4-S1
IND  PRODTIS M8 95B063241 IS-08-H4-S2
IND  PRODTIS M8 95B066380 IS-08-M1-03
IND  PRODTIS M8 95B066870 IS-08-M1-S1
IND  PRODTIS M8 95B066600 IS-08-M1-S2
IND  PRODTIS M8 95B066400 IS-08-M2-03
IND  PRODTIS M8 95B066900 IS-08-M2-S1
IND  PRODTIS M8 95B066630 IS-08-M2-S2
IND  PRODTIS M8 95B066340 IS-08-M3-03
IND  PRODTIS M8 95B066820 IS-08-M3-S1
IND  PRODTIS M8 95B066540 IS-08-M3-S2
IND  PRODTIS M8 95B066360 IS-08-M4-03
IND  PRODTIS M8 95B066840 IS-08-M4-S1
IND  PRODTIS M8 95B066570 IS-08-M4-S2
IND  PRODTIS M8 95B066490 IS-08-N1-03
IND  PRODTIS M8 95B066980 IS-08-N1-S1
IND  PRODTIS M8 95B066710 IS-08-N1-S2
IND  PRODTIS M8 95B066510 IS-08-N2-03
IND  PRODTIS M8 95B067010 IS-08-N2-S1
IND  PRODTIS M8 95B066730 IS-08-N2-S2
IND  PRODTIS M8 95B066440 IS-08-N3-03
IND  PRODTIS M8 95B066930 IS-08-N3-S1
IND  PRODTIS M8 95B066660 IS-08-N3-S2
IND  PRODTIS M8 95B066470 IS-08-N4-03
IND  PRODTIS M8 95B066950 IS-08-N4-S1
IND  PRODTIS M8 95B066680 IS-08-N4-S2

Nhận xét
Đăng nhận xét
 
Sản phẩm mới
Cảm biến từ IS-30 series
Cảm biến từ IS-30 series
Mã số: 42 
SX:  Datalogic

Kích thước nhỏ, khoảng cách phát hiện 15-20mm, ngõ ra PNP/NPN
Giá:
Liên hệ
Cảm biến từ IS-12 (đường kính 12mm)
Cảm biến từ IS-12 (đường kính 12mm)
Mã số: 40 
SX:  Datalogic

Kích thước nhỏ, khoảng cách phát hiện 4-8mm, ngõ ra PNP/NPN
Giá:
Liên hệ
Cảm biến từ IS-04, IS-05 series (Đường kính 4-5mm)
Cảm biến từ IS-04, IS-05 series (Đường kính 4-5mm)
Mã số: 164 
SX:  Finder

Kích thước nhỏ, khoảng cách phát hiện 0.8mm, ngõ ra NPN/PNP
Giá:
Liên hệ
Cảm biến từ IS-18 (đường kính 18mm)
Cảm biến từ IS-18 (đường kính 18mm)
Mã số: 41 
SX:  Datalogic

Kích thước nhỏ, khoảng cách phát hiện 8-14mm, ngõ ra PNP/NPN
Giá:
Liên hệ
Cảm biến từ IS-08 series (Đường kính 8mm)
Cảm biến từ IS-08 series (Đường kính 8mm)
Mã số: 39 
SX:  Datalogic

Kích thước nhỏ, khoảng cách phát hiện 1.5-3mm, ngõ ra NPN/PNP
Giá:
Liên hệ

Sản phẩm ưa chuộng
Mã số: 39
Cảm biến từ IS-08 series (Đường kính 8mm)
Cảm biến từ IS-08 series (Đường kính 8mm)
Giá:    
Liên hệ
SX: Datalogic

Kích thước nhỏ, khoảng cách phát hiện 1.5-3mm, ngõ ra NPN/PNP
 
Mã số: 40
Cảm biến từ IS-12 (đường kính 12mm)
Cảm biến từ IS-12 (đường kính 12mm)
Giá:    
Liên hệ
SX: Datalogic

Kích thước nhỏ, khoảng cách phát hiện 4-8mm, ngõ ra PNP/NPN
 
Mã số: 41
Cảm biến từ IS-18 (đường kính 18mm)
Cảm biến từ IS-18 (đường kính 18mm)
Giá:    
Liên hệ
SX: Datalogic

Kích thước nhỏ, khoảng cách phát hiện 8-14mm, ngõ ra PNP/NPN
 

CÔNG TY CỔ PHẦN TỰ ĐỘNG VIỆT
Địa chỉ: 108 Trần Hưng Đạo - P. Tân Sơn Nhì - Q. Tân Phú - TP. HCM
Điện thoại: (84.28) 38125397 / Fax: (84.28) 38125398
Email: vietautomation.corp@gmail.com